Leanwaymetoden

Ett väl beprövat tanke- och arbetssätt

Leanwaymetoden är ett väl beprövat tanke- och arbetssätt som leder till framgångsrika resultat. Under drygt 25 år har tusentals människor i alla branscher arbetat enligt Leanwaymetoden. Leanways kunder upplever konkret nytta då deras nya arbetssätt inte bara omvandlas direkt i den egna vardagen, de fungerar även i praktiken! Metoden bygger på upplevelsebaserad inlärning i den egna arbetsmiljön. Jag tror på kraften i varje individ och att bygga vidare på de styrkor som finns i organisationen.

”Traditionellt förbättringsarbete fokuserar på det vi gör. Lean fokuserar på det som stör det vi gör.”

De pedagogiska nyckelbegreppen är långsiktighet, praktisk övning i egen miljö, individuell uppföljning och reflektion. Leanwaymetoden hjälper dig att få balans mellan vanor, planering och struktur. På så sätt blir du mer effektiv, ditt arbete blir tydligare och du får mer kontroll.

leanway_personligt_mote_4

Genomförande

All utbildning sker i er miljö och är upplevelsebaserad med praktiskt ”hands-on-arbete” 60 % av tiden. Jag gör korta föreläsningar under förmiddagen, därefter går vi från ”ord till handling!”

Genom att arbeta både teoretiskt och praktiskt med grupp- och individcoachning kommer ni som deltagare snabbt tillrätta med ert tidsslöseri, vilket hindrar er från att hinna med det som verkligen är viktigt.

 

Vad är Lean?

Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns. Det finns en mängd skäl till att satsa på Lean: det förenklar, ökar kvaliteten för kunden och ökar lönsamheten.

Som jag ser det består Lean av tre delar: Lean-värderingar, Lean-arbetssätt och Lean-verktyg

Lean-värderingar

 • Principen att allt alltid kan bli bättre (Kaizen). Att bli en lärande organisation genom en företagskultur som lyfter fram problem och fel som möjligheter till lärande istället för att man letar syndabockar.
 • Principen att man bör börja med att förändra sig själv. Man vet bäst själv var ”skon klämmer”. Var och en ansvarar för sin förbättring.
 • Principen om att alltid fokusera på kundvärde (både interna kunder och externa).
 • Respekt för människan.

Lean-arbetssätt

Den andra delen i Lean är ett gemensamt och visuellt arbetssätt. Genom att kartlägga arbetsprocesser och lyfta fram förbättringsåtgärder blir alla delaktiga och arbetet går snabbare framåt. Arbetssätt:

 • Flöden
 • Tankesätt, kommunikation, samarbete, information
 • Göra rätt från början

Lean-verktyg

Slutligen består Lean av praktiska och konkreta verktyg för att successivt ta förbättringsarbetet vidare. Centrala verktyg är:

 • ”5S Office Work Flow” som handlar om att Städa, Sortera, Strukturera, Standardisera och Skapa vanor
 • Eliminera slöseri och onödigt arbete genom ”MUDA 7+1”
 • Tids- och energihantering för att rikta fokus på det som tillför värde och leder till målen

 

 

leanway_anna_sjodin_didacta

Lean är inte:

Lean handlar om att maximera värdeskapande och effektivitet, inte om att minska kostnaderna eller bli av med personal. För mig handlar effektivitet och personligt ledarskap om att optimera sina beteende- och tankemönster. Agerandet resulterar i tids- och energioptimering och fokus riktas då åt det som skapar värde och leder till målen.

Vad är effektivitet?

Effektivitet handlar om:

 • att använda sin tid och energi smart
 • att nå mål med minsta möjliga ansträngning – ”lat men smart”

 

leanway_didacta_anna_sjodin_1435

Leanways CSR-arbete? Sedan 2017 stöttar jag Help at Hand. Läs mer här.

CSR

Hållbarhet, ansvar, medarbetare och varumärke hänger ihop! 

Det är allt vanligare och en helt nödvändig utveckling att prata om ansvar och hållbarhet – CSR.

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility, som i sin tur översätts till ”Företagens ansvar i en hållbar samhällsutveckling”. Ansvarsspeglingen i varumärket handlar inte bara om miljöaspekter som t.ex. att material- och energioptimera produktion och teknik. Det handlar givetvis även om människor, arbetsmiljö och värdegrund – att leva som vi lär.

Har du hört uttrycket ”Personalen är vår främsta tillgång!”?

Är du intresserad av att stärka ert varumärke och CSR-arbete? Börja ”på hemmaplan” och satsa på en Leanway-utbildning för medarbetarna. Det ger era medarbetare praktiska verktyg att hantera stress och pressade lägen, frigör tid och ökar effektiviteten.

Leanway är ett verktyg för alla medarbetare. Vi startar alla på olika punkter, vi har våra styrkor och svagheter. Anna Sjödin möter dig där du står och ser till att du kommer vidare! Den individuella anpassningen, teorin varvad med praktik är ett givet framgångskoncept.

/Emma Ricci,
Kommunikationsstrateg och tidigare styrelsemedlem i CSR Forum Sverige 

Behöver du hjälp?

Vill du veta mer alternativt boka en workshop eller utbildning? Tveka då inte att kontakta mig på det sätt som passar dig bäst. Jag ser fram emot att höra från dig.

 

Anna Sjödin
Leanway AB
Möllegårdsvägen 23
244 91 Kävlinge
0707-56 38 61
anna.sjodin@leanway.se