Utbildning:

Personligt ledarskap och effektivitet

Antal dagar:

Totalt 4 dagar under ca 5-6 månader:

3 dagar med 2-4 veckors mellanrum samt 1 dag efter ytterligare 6-8 veckor

Gruppstorlek:

6-8 personer/grupp

Plats för utbildningen:

Konferensrum + den egna arbetsplatsen/datorn

Utveckla personligt ledarskap och skapa effektivitet för dig och din organisation

Har du någon gång sagt till dig själv ”det där gör jag sen”? Är inboxen överfull? Är huvudet upptaget av allt du inte får glömma? Känner du att tiden inte räcker till? Och blir du ständigt avbruten när du försöker fokusera på det som bara måste bli klart?

Glöm överfulla mailkorgar, ständiga kalenderkrockar och den stressade känslan av att aldrig hinna med. Det finns metoder för att förenkla och få tid över – upp till 8 timmar per person per vecka!

Leanway lär dig hur du tar kontroll över din arbetssituation och får mer gjort. Att du dessutom får mer fri tid och energi är bara en bonus.

Med en unik och praktisk tillämpning av Lean på individnivå, skapar du en effektivare arbetsvardag som ger mer tid till kundrelaterade frågor. Du förbättrar ditt självledarskap, oavsett titel, och ökar förmågan att arbeta målstyrt.

Jag bidrar till er framgång på ett direkt och mätbart sätt genom att tydliggöra och implementera målen som värdeskapande arbetsuppgifter i det dagliga arbetet.

 • Du får nya tankesätt samt självinsikt om tidstjuvar och ovanor
 • Du får bättre struktur i arbetet genom 5S-metoden och känsla av kontroll
 • Du lär dig planera och prioritera din tid samt öka fokus på det som tillför värde för organisationen
 • Du tränar ditt personliga ledarskap, beslutsfattande och kommunikation, oavsett titel.

För vem?

Leanway erbjuder en praktisk Lean- och effektivitetsutbildning som vänder sig till alla som arbetar inom tjänstesektorn med administration, service och ledning. Leanways kunder är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata företag samt kommuner och statliga verksamheter. Programmet engagerar människor på alla nivåer, både i själva kärnverksamheten, ledningen samt de interna stödfunktionerna.

Genomförande

Leanway-metoden är ett väl beprövat tanke- och arbetssätt som leder till framgångsrika resultat. Under drygt 20 år har tusentals människor i alla branscher arbetat enligt Leanway-metoden under ledning av Anna Sjödin. Kunderna upplever konkret nytta då deras nya arbetssätt inte bara omvandlas direkt i den egna vardagen, de fungerar även i praktiken!

Då Leanway-metoden är ett beteende-verktyg bygger all utbildning på följande upplägg:

Teori + Praktik + Individuell Uppföljning = Garanterat resultat

Framgångsfaktorer:

 • Sker alltid i kundens miljö.
 • Praktisk inriktad. Kursledaren varvar teori med praktik varje utbildningsdag. Ca 60% av tiden är upplevelsebaserad med konkret ”hands-on-arbete” vid den egna arbetsplatsen – Tänk, Gör, Agera och Reflektera
 • Fyra utbildningsdagar med tid emellan för att träna och implementera i sitt dagliga arbete.
 • Utbildningen sträcker sig över lång tid, 5-6 månader.
 • Gemensamma strukturer/arbetssätt förankras genom delaktighet.
 • Ger snabba resultat och hållbara arbetsmetoder genom ”Learning by Doing”.
 • Att Leanwaymetoden är enkel och konkret är tilltalande.

Detaljerat innehåll

Personliga lärmål med Leanway och en individuell handlingplan upprättas i slutet av den första kursdagen. Dessa följs sedan upp i slutet av varje kursdag enligt nedan upplägg. Återkommande reflektionsövningar skapar personlig motivationsbank för effektiva och hållbara arbetsmetoder, även efter avslutad utbildning.

Dag 1:

 • Vad är Lean? Värderingar, Tankesätt och Verktyg
 • Tidsanalys och NU-läge – Identifiera slöserier och tidstjuvar
 • Kvalitet och Effektivitet – Vad betyder det i ditt arbete?
 • Tankesätt och Beslutsfattande – Gör Det Nu-metoden!
 • Så blir du av med ”surdegar” och blir mer proaktiv!
 • Störningsfria zoner (mentala och tekniska) för att öka fokus.
 • Flödeseffektivitet – hur jag tar makten över IN-flödet.
 • Organisera, strukturera och effektivisera genom Leanways 5S-metod (Städa, Sortera, Strukturera, Standardisera, Skapa vanor)

Dag 2:

 • Reflektion och Repetition
 • Arbetsmodell och goda vanor som förenklar ditt e-postande
 • Smarta tips användbara funktioner och inställningar i Outlook
 • Lära sig arbeta med Outlook som ett verktyg för planering och prioritering
 • Skapa elektronisk struktur av filer och dokument med hjälp av Leanways 5S-metod (Städa, Sortera, Strukturera, Standardisera, Skapa vanor)

Dag 3:

 • Reflektion och Repetition
 • Lär dig tidshantera istället för stresshantera
 • Vikten av att tydliggöra mål på kort och lång sikt samt identifiera värdeskapande uppgifter
 • Lär dig prioritera rätt med ”Eisenhowermetoden”, kring Viktigt och Bråttom
 • Undvik de vanligaste fallgroparna kring tid
 • Planeringsteknik, kultur- och disciplin för bättre framförhållning
 • Skapa den ultimata att-göra-listan och att-inte-göra-listan. Säga Ja eller Nej
 • Delegera rätt – så att du kan fokusera och få mer gjort
 • Kalendern – ta makten över din kalender och använd den på bästa sätt
 • Hur du visualiserar din planering, genomför och följer upp genom goda vanor
 • Veckosummering och Veckoplanering som verktyg för ditt personliga ledarskap
 • Gör en Tidsbudget (12 veckor) – Ett konkret planeringsverktyg som visar helheten

Dag 4:

 • Reflektion och Nu-läge – Test för framtida förbättringspotential
 • Repetition samt uppföljning och fördjupning kring tidsbudget och planeringsvanor
 • Muda 7+1 – Vilka slöserier med tid och resurser finns i organisationen?
 • Workshops med redovisning
 • Individuell praktik och fördjupning vid den egna arbetsplatsen, med personlig coachning
 • Uppföljning av mål och individuell handlingsplan
 • Kursutvärdering och tidsanalys (före och efter)
 • Reflektion och Avslutning

Intresseanmälan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Behöver du hjälp?

Vill du veta mer alternativt boka en workshop eller utbildning? Tveka då inte att kontakta mig på det sätt som passar dig bäst. Jag ser fram emot att höra från dig.

 

Anna Sjödin
Leanway AB
Möllegårdsvägen 23
244 91 Kävlinge
0707-56 38 61
anna.sjodin@leanway.se