Resultat och referenser

För att få framgångsrika och varaktiga resultat är Leanwaymetoden ett väl beprövat tanke- och arbetssätt. I över 25 år har tusentals människor i alla branscher arbetat enligt Leanwaymetoden. Kunderna upplever konkret nytta då deras nya arbetssätt inte bara omvandlas direkt i den egna vardagen, de fungerar även i praktiken! Gemensamt för deltagarna är att de upplever konkret nytta av utbildningsinsatserna.

Hårda, mätbara resultat och mjuka värden för både organisationen och individen!

Framgångsfaktorer

En av Leanways framgångsfaktorer är att beställaren får återkoppling efter utbildningsinsatsen:

 • mätbara, konkreta resultat såsom upplevd tidsbesparing (ca 8 timmar per person per vecka)
 • upplevd nytta för individen i vardagen
 • sammanfattning av gemensamma slöserier (Muda) och flaskhalsar i organisationen samt förslag på förbättringar

Detta unika underlag underlättar för ledningen i verksamheten att fortsätta ”ägarskapet” av en Lean-kultur samt att driva förbättringsarbetet vidare där det gör direkt nytta.

leanway_tree
leanway_anna_sjodin_didacta-1403

Sagt om Anna Sjödin och Leanway

Anna är:

 • bra på att återkoppla under hela processen och är bra i dialogen såväl med uppdragsgivare som kursdeltagare
 • arbetar behovsorienterat och är lyhörd för de behov och önskemål som kunden har
 • att samarbetet är väldigt enkelt och fungerar utan problem, men är samtidigt personligt
 • har en bra struktur och framförhållning i upplägg och genomförande längs hela processen
 • trovärdig
 • professionell
 • lyhörd
 • engagerad
 • positiv

Det som är bra med Leanway:

 • själva upplägget i utbildningen, att det finns en teoretisk del och en praktisk del, där den individuella återkopplingen är central för att effekten blir så god
 • att just effekten är så bra, att det fungerar i praktiken
 • Annas förmåga att nå fram till alla, att hon kan ta de mest motsträviga på kurserna
 • Anna som person; hennes engagemang och energi
 • att Anna har fokus på värdet för organisationen, inte bara på individen

Delar ur kundundersökning av Karakai Kommunikation AB.

Jimmy Sterner

Quality Director, SWEP International AB

“Av Leanway köper och investerar jag i en utbildning till mig och min personal; en utbildning som kan användas från dag 1 i verklig miljö. Kompetenserna i sig själv ger medarbetarna en mycket bra grund att få struktur i administrativa miljöer samt en god flexibilitet. I och med att utbildningen körs i verklig miljö behöver man ingen startsträcka samt att ägandeskapet av processerna blir rätt från början. Med facit i hand varar den kompetensinvestering länge då man faktiskt bygger in ett system samtidigt, så även om personalskifte sker sitter strukturen kvar (detta är mycket önskvärt).

En annan (Anna) sak är att det tillförs mycket energi i gruppen genom ditt sätt att agera/lära ut, det är faktiskt OK att ifrågasätta saker, det är OK att prioritera.

En Anna glöms aldrig av de som varit igenom en sån här runda!”

Ulf Ahlén

Haldex

”Sedan Anna startade Leanway AB har hon utvecklat konceptet avsevärt och i dag är erbjudandet från Leanway så mycket mer än bara personlig effektivitet, även om det är och förblir kärnan. För att nå framgång med konceptet personlig effektivitet krävs personligt engagemang från ledningen och om inte ledningen anammar konceptet ska man inte investera i utbildningen. Det räcker med andra ord inte med att individerna jobbar effektivt, om inte företagets processer och beslutsvägar präglas av samma ansvarstagande.

Jag själv hade aldrig nått den position jag uppnådde när jag avslutade min karriär, utan de kunskaper och den medvetenhet jag fick genom att utbilda mig i personlig effektivitet. Jag är också övertygad om att en del av framgången med den division som utvecklades från 0 till 1,5 Mdkr i omsättning och rörelseresultat på 10 % under loppet av 15 år, skapades med hjälp av satsningen tillsammans med Leanway.”

Gunilla Grühb

Ikano Retail Centres

“The Management Team of Ikano Retail Centres worked with Anna during 2011. We learnt a lot and became a better team during the training. If you are considering a training session in how to become more effecient and use the work hours better I can strongly recommend Anna!”

Catarina Löfgren

Centrumchef Ikano Retail Centres, IKANO-huset, Linköping

”Vår upplevelse av Leanway – Personligt Ledarskap & Effektivitet

Vårt team bestod av 6 individer, alla med olika typer av specialkompetens inom Retail. Organisationen behövde gå igenom en förändringsprocess där målet var att skapa en samsyn kring sin egen- och varandras roller, se över sina egna- och verksamhetens prioriteringar och kartlägga hur kommunikationen fungerade i både grupp och ut mot kund.

Vi påbörjade arbetet med Anna och Leanway under en hög arbetsbelastning och avslutade arbetet med minskade ledtider, ökad effektivitet och proaktivitet som i sin tur ledde till ett starkare team med nöjdare kunder. Vi har fortsatt arbeta med mottot att ”Gör det nu” och vi kan mäta framgångarna både i medarbetarundersökningar, hyresgästenkäter och kundnöjdhet.

Tillsammans skapas unika lösningar för alla individer, oavsett roll i företaget. Vi kan ge våra varmaste rekommendationer.”

Susanne Svärd

Prepress & Customservice Manager at Bong Sverige AB

”Jag har haft förmånen att spendera ett antal dagar tillsammans med Anna och Leanway. På ett lugnt och pedagogiskt sätt har hon guidat mig igenom min vardag, min dator och mitt skrivbord. Hon har hjälpt mig till snabbare/enklare prioriteringar och ett renare skrivbord och samvete.

Anna är en fantastisk person och hennes positivitet och sprudlande glädje smittar verkligen av sig.

GÖR DET NU!

Tack Anna”

Anna Scholtz

då Malmö stad, nu Lunds kommun

”Ingen av oss tänkte nog att vi behövde förändra så mycket – vi var samordnare med kommunövergripande uppdrag och lång arbetslivserfarenhet. Vi hade olika strategier för att nå effektivitet och så ville vi ha det, bara vi fick en gemensam struktur att processa verksamhetsflödet på.

Den effekt Annas konsultationer kom att ha på både individ- och gruppnivå var långt över förväntan. Vi lärde oss att behärska och uppskatta våra verksamhetssystem, göra oss av med surdegar och att ha väsentligt bättre framförhållning i ärenden som hade en tendens att skapa kaos i slutskedet. Vi lärde känna varandras olika strategier och förstod att kompromisser var nödvändiga. Det var inte utan motstånd. Men med det förtroende för förändring som en trygg konsult kan skapa hjälpte Anna oss att hitta gemensamma lösningar och de höll.

Anna bidrog på ett skönt och proffsigt sätt till att utveckla vår avdelnings interna strukturer och effektivitet. Jag rekommenderar henne varmt.

Jessica Svensson

Communications Manager, Ikano Retail Centres

”Jag får ofta höra både kollegor och vänner säga att de skulle önska att det fanns fler timmar på dygnet, både för att hinna med privat och i arbetlivet. Idag är det många som känner en större brist på tid än på pengar. Så var det för mig innan jag träffade Anna Sjödin på Leanway.

Anna svepte in som en inspirationsvind mitt i en hektisk tid och redan dag ett fick jag och mina kollegor grundläggande redskap för att börja fundera på och organisera upp vår vardag. Allt från smarta Outlook-tips till större insikter om hur jag ska komma fram till mitt eget bästa sätt att arbeta – mitt personliga ledarskap.

Men det som påverkat mig mest genom utbildningen var ändå Annas stora engagemang. Hon har gång på gång visat hur hon brinner för att hjälpa och stötta med dessa värdefulla redskap och ovärderliga råd. Dessutom visar hon stor förståelse för små egenheter och invanda (bättre och sämre) rutiner i vardagen och att det viktigaste är att hitta det sätt som fungerar bäst för mig som individ. Det är så man skapar en långsiktig och hållbar vana.

Jag kan inte säga att jag är helt botad från min jakt på tid. Jag önskar fortfarande ibland att jag hade fler timmar på dygnet. Men det är som med mycket annat i livet; en process (som även Anna påpekar) där man ibland misslyckas men allt oftare lyckas. Nu har jag fått redskapen för skapa ordning i kaoset.

Tack, Anna och Leanway!”

Jan Spjuth

Manager Global Field Service Operations at Alfa Laval

“I de verksamheter jag lett och ansvarat för där Leanway varit inblandat kunde jag se omedelbara effekter, av det positiva slaget, både på operationell- och personell basis. Gladare och mer energieffektiva medarbetare, kan verkligen låta rekommendera Leanway till alla som jobbar med ”multitasking” och har många kontaktytor inom och utanför företaget. Ju fler dessto viktigare.

Hjälp med att hitta ”best practice” gör att vi på köpet får en genomlysning av vårt arbetssätt, som ifrågasätts på ett positivt sätt.

Energiboosten bara av att ”utsättas” för Anna är nästan så den skulle in på WADAs lista över dopingklassade medel… Kan absolut rekommendera ALLA att vara öppensinniga för en personlig uppgradering via Leanway.”

Michael Petersson

VA SYD

”Jag tycker att denna kurs är en av de absolut bästa jag gått. Efter att ha gått kursen upplever jag att jag fått tid över och hinner med mina arbetsuppgifter. Jag har dessutom blivit bättre på att följa upp. Det känns som att jag har fått mer struktur i arbetet. Helt klart välinvesterade pengar.”

Markus Hammarström

Projektchef i byggbranschen

”Leanway gav oss möjligheten att se och hantera uppgifter på ett nytt sätt. Kursen har visat oss ett enkelt och hållbart sätt att prioritera uppgifter, arbeta med rätt saker och planera för att ha egen tid. Leanway har frigjort tid och få en bra balans mellan arbete och fritid. Idag känner jag mig mer harmonisk när jag kommer hem till familjen!”

Behöver du hjälp?

Vill du veta mer alternativt boka en workshop eller utbildning? Tveka då inte att kontakta mig på det sätt som passar dig bäst. Jag ser fram emot att höra från dig.

 

Anna Sjödin
Leanway AB
Möllegårdsvägen 23
244 91 Kävlinge
0707-56 38 61
anna.sjodin@leanway.se